Uppeldi til ábyrgðar

Haustið 2010 hófst innleiðing á Uppeldi til ábyrgðar í Nesskóla eins og í öðrum leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar. Unnið hefur verið eftir uppeldisstefnunni síðan.

Við  setjum skýr mörk

Við í Nesskóla setjum skýr mörk á milli þeirrar hegðunar sem er ásættanleg og eðlileg og þeirrar hegðunar sem ekki  er hægt að sætta sig  við. Hegðun er byggir á stjórnleysi er  óásættanleg.Hegðun sem byggir á sjálfstjórn er æskileg.

Hvað gerist ef hegðun er óásættanleg?

Nemandinn fær val un tvær leiðir til lausnar á málum sínum:

Leið 1) Hann getur valið um að fara milda  og árangursríka leið –uppbyggingu.

Leið 2) Hann velur að taka skilgreindum afleiðingum gjörða sinna- viðurlögum.

Ferli agamála í kennslustund:

 1. Kennari áminnir nemandann og gefur honum tækifæri til að ná stjórn á eigin hegðun og leiðrétta mistök sín (bæta hegðun sína/finna leið sem sættir sjónarmið/stutt inngrip).Brot eru skráð sem punktar . Fjórir punktar kalla á inngrip.
 2. Ef nemandi heldur uppteknum hætti ræðir kennari aftur við nemanda um leiðir að lausn sem eru skráðar í Mentor ( hjá kennara) og sendar til foreldra.
 3. Þeir sem hlut eiga að máli fá upplýsingar um áætlun nemandans sem skráð og geymd hjá umsjónakennara.
 4. Kennari/umsjónarkennari/stjórnandi fylgja  eftir áætlun.

LEIÐ 1)

 ÁRANGURSRÍK LEIÐ TIL LAUSNAR – UPPBYGGING

Nemendur geta valið árangursríka leið til lausnar ef hegðun þeirra reynist óásættanleg. Við í Nesskóla viljum vinna agamál á þann hátt að allir aðilar komi sem sterkastir frá samskiptum, tilbúnir til að líta í eigin barm og ná betri stjórn á eigin hegðun.

Allir geta gert mistök

Þeir sem starfa í Nesskóla eru mannlegir og þeim geta orðið á mistök í hegðun, umgengni og samskiptum. Það gildir um alla: nemendur, kennara, stjórnendur og aðra starfsmenn skólans.

Mistök er hægt að leiðrétta

Besta leiðin til þess að vinna sig út úr vanda er að viðurkenna þau mistök sem orðið hafa - gera áætlun um að leiðrétta þau - og læra þannig betri leið sem nýtist viðkomandi við svipaðar aðstæður.

Æskileg hegðun:

Nemandi:

 • hefur stjórn á eigin hegðun, bæði orðum og gerðum.
 • sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu, kurteisi og tillitsemi.
 • gerir sér far um að leysa úr ágreiningi sem upp kann að koma  af skynsemi og án ofbeldis.
 • gerir sér far um að setja sig í spor annarra.
 • fer vel með þau verðmæti sem honum er trúað fyrir, gengur vel um skólann og umhverfi hans.
 • virðir eigur annarra.
 • fer að fyrirmælum kennara og annars starfsfólks.
 • leggur sig ávallt fram við námið og sýnir metnað í að gera sitt besta.
 • virðir verk sín og vandar frágang á verkefnum sínum. 

LEIÐ 2)

NEMANDI ÞIGGUR EKKI TILBOÐ UM AÐ GERA UPPBYGGINGARÁÆTLUN

Ef nemandi þiggur ekki tilboð um að gera uppbyggingaráætlun er málum vísað til umsjónarkennara / deildarstjóra viðkomandi stigs sem ákvarðar framhaldið. Í flestum tilvikum er boðað sem fyrst til fundar með foreldrum viðkomandi nemanda. Þá taka oftast við aðgerðir sem byggja ekki á sjálfstjórn nemanda heldur skilyrðum og eftirliti.

Dæmi um úrræði þegar nemendur geta ekki eða vilja ekki

leiðrétta hegðun sína og snúa sterkari til starfa á ný:

 • Gerður samningur með skilyrðum.
 • Nemanda er boðin aðstoð námsráðgjafa.
 • Tilvísun í sérúrræði.
 • Tilvísun til skólasálfræðings ( með samþykki foreldra ).
 • Fundur með öllum kennurum viðkomandi nemanda.
 • Stundaskrá nemanda skert ( tímabundið ).
 • Reglulegir stöðufundir með umsjónarkennara / foreldrum.
 • Vísað til Nemendaverndarráðs. 
 • Foreldrar fylgja nemanda í kennslustundum.
 • Sérstakt eftirlit í frímínútum

 LÖGBROT / ALVARLEG AGABROT - VIÐURLÖG

Þegar nemendur brjóta alvarlega af sér eru foreldrar kallaðir til. Nemanda er vísað frá skóla á meðan afgreiðsla máls er undirbúin. Samkvæmt lögum má málsmeðferð taka allt að 5 virkum dögum án þess að nemanda sé útvegað annað skólaúrræði. Skólinn vinnur samkvæmt verklagsreglum um málsmeðferð vegna lögbrota og alvarlegra agabrota.

Hægt er að lesa nánar um stefnuna í Netlu, grein eftir Guðlaugu Erlu Gunnarsdóttur og  Magna Hjálmarsson