Skólahjúkrun

Heilsugæsla Nesskóla er á vegum HSA Neskaupstað og fylgir hún tilmælum landlæknis um áhersluþætti í skólaheilsugæslu og er til ráðgjafar í skólanum um ýmsa þætti er lúta að heilsufari og vellíðan nemenda. Skólahjúkrunarfræðingur Nesskóla er Jóhanna Rannveig johannath@hsa.is

Viðverutími skólahjúkrunarfræðings er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 08:00 - 14:00.

  • Hlutverk skólaheilsugæslu er að fylgjast með heilsu, þroska, líðan og högum barna á grunnskólaaldri og þar með stuðla að líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði.
  • Skólahjúkrunarfræðingur er með reglulegar skoðanir, viðtöl og fræðslu ásamt bólusetningum.
  • Skólaheilsugæslan vinnur í náinni samvinnu við foreldra, skólastjórnendur, kennara og aðra sem veita skólabarninu þjónustu.
  • Skólahjúkrunarfræðingur, kennarar eða skólaliðar veita fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. Ef barn veikist í skólanum eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn.  

Reglulegar heilsufarsathuganir

Sjónskerpupróf, mæling á hæð og þyngd og skimunarviðtal um heilsu og líðan. Fyrir 1-4-7-9 bekk

Nemendur í öðrum bekkjum eru skoðaðir ef ástæða þykir til

Ónæmisaðgerðir

  • Bólusetning gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt í 7. bekk
  • Bólusetning gegn mænusótt, stífkrampa og barnaveiki í 9. bekk
  • Stúlkur í 7.bekk fá bólusetningu fyrir HPV (Human Papilloma Virus),2 sprautur - ein að hausti og ein að vori. 

 Lyfjagjafir í skólanum

Þurfi barn að taka lyf á skólatíma eru þau geymd hjá ritara. Mikilvægt er að lyfin séu vel merkt og í þar til gerðum lyfjaboxum. Foreldrar þurfa að koma lyfjunum sjálfir í skólann en ekki senda barnið eða eldri systkini með það.

Heilbrigðisfræðsla

Skipulögð heilbrigðisfræðsla og hvatning til heilbrigðra lífshátta er sinnt eins og unnt er í samráði við kennara í hverjum bekk. Byggt er á hugmyndafræðinni 6-Hheilsunnar sem er samstarfsverkefni skólaheilsugæslunnar og Lýðheilsustöðvar.

Áherslur fræðslunnar eru Hollusta –Hvíld – Hreyfing – Hreinlæti – Hamingja – Hugrekki og kynheilbrigði. Eftir fræðslu fær barnið fréttabréf með sér heim. Þá gefst foreldrum kostur á að ræða við börning um það sem þau lærðu og hvernig þau geti nýtt sér það í daglegu lífi.

Mjög mikilvægt er að láta skólahjúkrunarfræðing vita ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, bráðaofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Uppfært 27.09.2021