Skólastarf

Starfið í Nesskóla snýst um að auka víðsýni nemenda þannig að þeir verði sem best búnir undir að taka þátt í síbreytilegu nútímasamfélagi.

 • Skólinn kennir nemendum um veröldina sem við búum í þannig að þeir verði hæfari til að taka þátt í starfi samfélagsins og bæta það.
 • Skólinn okkar er menntastofnun þar sem allir fá tækifæri til að afla sér þekkingar og öðlast leikni.
 • Skólinn er uppeldisstofnun þar sem allir geta þroskast og aukið sjálfstraust og baráttuþrek sitt. 
 • Í Nesskóla geta allir nemendur átt sér griðarstað þar sem þeir geta unnið verk sín ánægðir og sáttir.

Helstu markmið skólastarfsins eru:

 • að nemendum líði vel í skólanum
 • að efla jákvætt hugarfar og virðingu nemenda gagnvart námi og skólagöngu
 • að auka markvisst ábyrgð nemenda á námi sínu 
 • að stuðla að jafnrétti þannig að allir séu virtir til jafns í leik og starfi
 • að taka tillit til ólíkra þarfa nemenda
 • að kenna nemendum almenna kurteisi og umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra
 • að hvetja til jákvæðra samskipta heimila og skóla þar sem foreldrar taka virkan þátt í námi og starfi barna sinna
 • að stuðla að jákvæðum samskiptum við fyrirtæki og stofnanir í bæjarfélaginu
 • að stuðla að hollum lífsvenjum og heilbrigði nemenda
 • að auka skilning og ábyrgð nemenda á náttúrunni og umhverfi sínu
 • að efla frumkvæði og sköpunargleði nemenda
 • að gera námsumhverfi aðlaðandi
 • að leggja áherslu á mikilvægi umsjónarkennarans