Skólaráð

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Samkvæmt 8. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 skal starfa skólaráð við hvern grunnskóla. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Ráðið skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, einum fulltrúa grenndarsamfélags auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið áður en endaleg ákvörðun um þær er tekin. Í starfsáætlun eru fjórir fastir á fundir skólaráðs en að auki er ráðið kallað saman ef upp koma mál sem nauðsynlegt þykir að bera undir það og fjalla um.

Handbók um skólaráð
Haustið 2019 var gefin út Handbók um skólaráð – fyrir skólaráð. Í þessari handbók er fjallað um hlutverk skólaráðs og bent á hagnýtar leiðir sem skólaráðið getur haft til hliðsjónar í störfum sínum.

Handbók um skólaráð

Skólaráð Nesskóla árið 2021-2022

Fulltrúar kennara: Guðrún Ásgeirsdóttir og Klara Sigríður Sveinsdóttir
Fulltrúar nemenda: Hlynur Fannar Stefánsson
Fulltrúi starfsmanna: Sigurjón Kristinsson
Fulltrúar foreldra: Hlynur Sveinsson og Þórhalla Ágústsdóttir
Fulltrúi grenndarsamfélags: Anna Margrét Sigurðardóttir

Skólastjórnendur:

Karen Ragnarsdóttir, skólastýra
Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir, aðstoðarskólastjóri