Umsókn um leyfi

Beiðni um leyfi nemanda lengur en í 2 daga
 

Foreldrar/forráðamenn þurfa að skila undirritaðri beiðni um leyfi sem stendur lengur en 2 daga fyrir börn sín til umsjónarkennara/ritara a.m.k. viku fyrir áætlað leyfi.

Til athugunar!

Í 15. grein laga um grunnskóla nr. 91 frá 2008 segir:

“Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.”

Undirritaður forráðamaður hefur kynnt sér og er samþykkur ofangreindum skilyrðum.